இதுக்குனே உக்காந்து யோசிப்பாய்ங்களோ.....!!!

>> Thursday, 15 May 2008

Aptitude Question asked in Mannar & Company (kekran makran) Placement exam

Prove that...
If tan x = n, then...
Zebra = Horse.


-------------------------------------------------------------
Answer:

Given: tan x = n..
cancelling 'n' on both sides...we get
tax = 1...
multiplying by horse on both sides, we get
Tax horse = horse
now...most important....
Tax horse in Tamil is Vari kudhirai,
which is Zebra in English...
Therefore...
Zebra = Horse...
Therefore LHS = RHS
Hence Proved


இதுக்குனே உக்காந்து யோசிப்பாய்ங்களோ.....!!!

0 comments:

முடியல!!!!.. நீ இவ்வளவு வெட்டியா கடைசி வர வந்து பார்ப்பேனு நாங்க எதிர்பாக்கல...